CERRAHİ OPERASYONLAR
CERRAHİ OPERASYONLAR

CERRAHİ OPERASYONLAR

 

Operasyon ve anestezi süreci nasıl işliyor?

 

Evcil hayvanınız ameliyata girmeden önce uzman hekimlerimizce konsulte edilir. Operasyon öncesinde anestezi ve operasyon yöntemleri, riskleri tarafınıza anlatılır, onayınız alınmadan hiçbir işlem yapılmaz. Hastalarımız anestezi öncesinde uygulanan tetkikler sonucunda güvenli bir şekilde anesteziye alınmakta, operasyon boyunca hasta başı monitöründe durumu izlenmekte ve ameliyat sonrasında yoğun bakıma alınarak takibi yapılmaktadır. Unutmayın ki operasyon süreci kadar, operasyon öncesi hazırlık ve operasyon sonrası hasta durumunun takibi de önemlidir.

Kliniğimizde son teknolojiyle düzenlediğimiz ameliyathanemizde, steril şartlarda ve özenle operasyonlarımızı gerçekleştirmekteyiz.

 

Ameliyat ne gibi riskler içeriyor?

 

Evcil hayanınızın ameliyat yeri, uygulanacak anestezi yöntemi, genel durumu, yaşı, ırkı, daha önceden geçirilmiş operasyonlar, herhangi bir kronik hastalık durumu, herhangi bir ilaç alerjisi veya operasyon şekli; operasyonda karşılaşılabilecek risklerdir. Evcil hayvanınıza tahliller yapılarak durumu ve anestezik maddenin vücuda zararı konsunda bilgi sahibi olunur ve anesteziden ne oranda etkileneceği tahmin edilir ve buna uygun operasyon uygulanır.

Kronik hastalığı olan, yaşı ilerlemiş, anestezi riski bulunan hastalarımıza GAZ ANESTEZİSİ imkanı tanıyoruz.

 

İnhalasyon anestezisi (gaz anestezisi) nedir?

 

Sıvı formundaki anestezik maddenin, entübe edilen hasta tarafından operasyon boyunca uygun dozda solunması sonucunda anestezi sürecinin devamlılığının sağlanmasıdır. Hasta, aldığı nefesle anestezik ilacı solur, verdiği nefesle de anında atar. Avantajı, olası komplikasyon durumlarında (anestezik maddeye allerji gelişmesi, hastanın solunumunun ve kalp atımının durması vb. ) anestezik ilacın anında kesilerek hastanın uyandırılabilmesidir. Gaz anestezisi cihazı operasyon süresince hastaya gerekli oksijeni de sağlar ve riskli hallerde anestezik ilacın kesilmesiyle oksijen yoğunluğunu artırarak hasta kolayca uyandırılır. 

Daha uygun fiyatlı olması ve kullanım kolaylığı gibi sebeplerle birçok klinikte tercih edilen katı anesteziklerde ise durum farklıdır. Kas içi veya damar içine enjeksiyon yoluyla uygulanan ilaçlar, anestezi devamlılığı inhalasyon yoluyla sağlanamayacağı için yüksek dozlarda yapılmak durumundadır ve anestezik ilaca reaksiyon gelişme ihtimalinin daha yüksek olması, olası komplikasyon durumunda müdahalenin daha zor olması, ilacın yarılanma ömrünün fazla olması ve böbreklerden idrar yoluyla atılması sebebiyle hastanın tam olarak kendine gelme süresinin uzaması gibi dezavantajları bulunmaktadır.

Özellikle yaşı ilerlemiş (kedilerde 5, köpeklerde 8 yaş sonrası), kronik hastalığı bulunan (ilaç böbrekler yoluyla atılacağı için özellikle böbrek ve karaciğer yetmezliği önem taşır) kardiyovasküler hastalıklardan muzdarip, brachiocephalic (yani pug, bulldog, iran kedisi vb. basık burunlu) ırklardan biri olan, ortalama kilonun üzerindeki hastalarda ve yüksek riskli/uzun süren operasyonlarda gaz anestezisi bir seçenek değil zorunluluktur.

 

 

Kliniğimizde hangi operasyonları yapıyoruz? 

 

Kliniğimizde başta kısırlaştırma operasyonları olmak üzere yumuşak doku cerrahisi üzerine operasyonlar, göz, kulak ve diş operasyonları yapmaktayız. Riskli hallerde, ortopedi operasyonlarında ve ciddi hayat tehlikesi olan operasyonlarda üniversitelerden profösörlerle anlaşarak sizin fakülte hastanesine gitmenize gerek kalmadan hastanın refahını olabildiğince koruyup, operasyon konusunda size daha fazla güven veriyoruz.

 

 

 

 

 

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014